Piazza

Piazza  kuuluu olennaisena osana Vuosiseminaariin. Olemme tänä vuonna tehneet uudistuksia osastojen sijoitteluun ja visuaaliseen ilmeeseen. Piazzan sijaintia on muutettu siten, että puheenvuorot lavalla ja keskustelut eivät enää häiritse toisiaan, mutta Piazza on edelleen aivan Vuosiseminaarin sydämessä.

Tuttua on helppous: osastot ovat valmiiksi suunniteltu: valitset haluamasi taustakuvan, osaston kalusteet ja tarjoilut yhteistyökumppanimme Factor Novan Vuosiseminaarille rakennetun sivuston kautta ja tulet paikalle!

Alta löydät uudistuneen Piazzan pohjakuvan sekä tiedot osastovaihtoehdoista.

 

 

 

 

Iso osasto 7100€ + alv 24%

Osaston koko 3200 x 2700 mm (tulosteeseen tulee sauma keskelle)

Osastopakettiin sisältyy:

 • brändätty taustaseinä, josta vasen puoli on varattu tapahtumailmeelle (74 cm)
 • yrityksen logo värillisenä
 • tummanharmaa vino matto
 • sähköt, 3 pistoketta
 • osastovalaistus
 • kaksi maksutonta osallistujaa

Pieni osasto 3600€ + alv 24%

Osaston koko 2000 x 2700 mm

 

Osastopakettiin sisältyy:

 • brändätty taustaseinä, josta vasen puoli on varattu tapahtumailmeelle (60cm)
 • yrityksen logo värillisenä
 • tummanharmaa vino matto
 • sähköt, 3 pistoketta
 • osastovalaistus
 • yksi maksuton osallistuja

Osaston kalusteet valitaan erillisestä hinnastosta ja tilataan toukokuussa julkaistavalla Factor Novan kumppanisivustolla.

Kysy lisää

Jenny Reinikainen Koulutuskoordinaattori jenny.reinikainen@kiinko.fi

Tällä lomakkeella voit ottaa yhteyttä ständien myyntiin ja tiedustella vapaana olevista osastoista.

 

FORCE MAJEUR- VUOSISEMINAARI /NÄYTTEILLEASETTAJAT

Lähettämällä sähköisen ilmoittautumisen sitoutuu näytteilleasettaja noudattamaan näitä osanottoehtoja.

Ylivoimainen este

Ylivoimaisen esteen sattuessa Järjestäjä saa harkintansa mukaan joko muuttaa tapahtuman sisältöä, peruuttaa tapahtuman kokonaan tai siirtää sen toiseen, vapaasti valitsemaansa, ajankohtaan. Järjestäjä ei vastaa tämän takia aiheutuvista viivästyksistä, kuluista ja/tai vahingoista.

Mikäli Järjestäjä ylivoimaisen esteen vuoksi peruuttaa tapahtuman kokonaan, jo laskutetut osallistumismaksut palautetaan. Mikäli järjestäjä ylivoimaisen esteen vuoksi muuttaa tapahtuman sisältöä siten, että se johtaa osallistumisen peruuttamiseen, ei Järjestäjä palauta laskutettuja osallistumismaksuja. Järjestäjä ei korvaa näytteilleasettajalle mahdollisesti aiheutuneita muita kuluja tai vahinkoja.

Mikäli Järjestäjä siirtää tapahtuman uuteen ajankohtaan ylivoimaisen esteen vuoksi, näytteilleasettaja ei vapaudu velvoitteistaan, eikä sillä ole oikeutta saada suorittamiaan maksuja takaisin, vaan nämä kohdistetaan vastaavasti uuteen korvaavaan tapahtumaan. Vielä suorittamatta olevien maksujen ajankohta siirtyy tapahtuman siirtymistä vastaavalla ajalla. Järjestäjä ei korvaa näytteilleasettajalle mahdollisesti aiheutuneita muita kuluja tai vahinkoja.

Ylivoimaisena esteenä pidetään Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa tapahtumaa, jota Järjestäjä ei ole voinut kohtuudella ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään mm., mutta ei rajoittuen, yleisen energiantuotannon keskeytystä, tulipaloa, tietojärjestelmäongelmaa, kone- tai laiterikkoa tai muuta vastaavaa tapahtuman tilojen käyttöä estävää tapahtumaa, luonnonmullistusta, maanjäristystä, sotaa tai kapinaa, epidemiaa / pandemiaa, poikkeustilaa, viranomaisen kieltoja ja määräyksiä, työtaistelutoimenpiteitä, , työvoiman saatavuuden ongelmia (ml. sairastuminen) tai muuta syytä, jonka vuoksi tapahtuman osallistujien ja/tai näytteilleasettajien turvallisuus saattaa vaarantua tai joka estää tai olennaisesti hankaloittaa tapahtuman järjestämistä.

Covid-19

Koronavirus voi aiheuttaa muutoksia tapahtuman toteutukseen, johtaa tapahtuman siirtämiseen toiseen ajankohtaan tai peruuttaa koko tapahtuman järjestämisen. Järjestäjä saa harkintansa mukaan vapaasti päättää kyseisistä toimenpiteistä.

Järjestäjä ei vastaa näytteilleasettajalle näistä aiheutuvista viivästyksistä, kuluista ja/tai vahingoista. Tapahtuman sisällön muuttuessa, sen peruuntuessa kokonaan tai siirtyessä toiseen ajankohtaan, sovelletaan laskutettujen osallistumismaksujen osalta samoja periaatteita kuin yllä ylivoimaisen esteen osalta on niistä mainittu.

Tapahtuman peruuttaminen vähäisen osallistujamäärän vuoksi

Mikäli osallistujamäärä on alle 150, Järjestäjä voi harkintansa mukaan viimeistään kuukautta ennen peruuttaa koko tapahtuman ja näytteilleasettaja peruuttaa oman osallistumisensa. Tässä tapauksessa laskutetut osallistumismaksut palautetaan näytteilleasettajalle. Järjestäjä ei korvaa tapahtuman peruuttamisesta mahdollisesti aiheutuneita muita kuluja tai vahinkoja.