Perustiedot 2024

Aika ja paikka

7.-8.11.2024 Tampere-talo, Tampere

 

Osallistumismaksu

1215,50€ ennakkohinta 10.6.2024 saakka

Alennus aktivoituu käyttämällä koodia ENNAKKO24 ilmoittautumislomakkeen ”alennuskoodi”-kohdassa.

1430€ normaalihinta 11.6.2024 alkaen.

Hintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero 24%.

 

Peruutukset

Kaikki peruutukset tulee tehdä sähköpostitse tapahtuman yhteyshenkilölle  (Mila Pallassalo, mila.pallassalo@kiinko.fi)

Peruutus, kun ilmoittautuminen on tehty viimeistään 10.6.2024

Osallistumismaksu laskulla

Ennakkohintaisen osallistumisen voi peruuttaa veloituksetta 24.6.2024 saakka.

Lähetämme ilmoittautuneille vahvistuksen sähköpostitse ennakkoilmoittautumisajan päätyttyä.  Osallistumismaksut laskutetaan heti peruutusajan päätyttyä (maksuehto 30 pv netto). Esteen sattuessa tilalle on mahdollista vaihtaa toinen henkilö samasta organisaatiosta.

 

Peruutus, kun ilmoittautuminen on tehty 11.6.2024 alkaen

Osallistumismaksu laskulla

Normaalihintaiset, 11.6. alkaen tehdyt ilmoittautumiset voi peruuttaa veloituksetta 24.10.2024 saakka.

Osallistumismaksu laskutetaan heti peruutusajan päätyttyä. Esteen sattuessa tilalle on mahdollista vaihtaa toinen henkilö samasta organisaatiosta.

 

 

 

Osallistujapaikan siirtäminen toiselle henkilölle

Osallistujapaikan voi tarvittaessa siirtää toiselle henkilölle saman organisaation sisällä. Vaihdokset on tehtävä lähettämällä sähköpostia koulutuksen  yhteyshenkilölle, joka antaa ohjeistuksen.

 

Majoitus

Majoitus ei sisälly hintaan ja se varataan suoraan hotellista. Tutustu majoitusvaihtoehtoihin tästä >>

Ylivoimainen este

Osallistumisvahvistuksessa mainitun maksuttoman peruutusajan päätyttyä osallistuja on sitoutunut tapahtuman peruutusehtoihin.

Ylivoimaisen esteen sattuessa Järjestäjä saa harkintansa mukaan joko muuttaa tapahtuman sisältöä, peruuttaa tapahtuman kokonaan tai siirtää sen toiseen, vapaasti valitsemaansa, ajankohtaan. Järjestäjä ei vastaa tämän takia aiheutuvista viivästyksistä, kuluista ja/tai vahingoista.

Mikäli Järjestäjä ylivoimaisen esteen vuoksi peruuttaa tapahtuman kokonaan, jo laskutetut osallistumismaksut palautetaan. Mikäli järjestäjä ylivoimaisen esteen vuoksi muuttaa tapahtuman sisältöä siten, että se johtaa osallistumisen peruuttamiseen, ei Järjestäjä palauta laskutettuja osallistumismaksuja. Järjestäjä ei korvaa osallistujalle mahdollisesti aiheutuneita muita kuluja tai vahinkoja.

 

Mikäli Järjestäjä siirtää tapahtuman uuteen ajankohtaan ylivoimaisen esteen vuoksi, osallistuja ei vapaudu velvoitteistaan, eikä sillä ole oikeutta saada suorittamiaan maksuja takaisin, vaan nämä kohdistetaan vastaavasti uuteen korvaavaan tapahtumaan. Vielä suorittamatta olevien maksujen ajankohta siirtyy tapahtuman siirtymistä vastaavalla ajalla. Järjestäjä ei korvaa osallistujalle mahdollisesti aiheutuneita muita kuluja tai vahinkoja.

Ylivoimaisena esteenä pidetään Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa tapahtumaa, jota Järjestäjä ei ole voinut kohtuudella ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään mm., mutta ei rajoittuen, yleisen energiantuotannon keskeytystä, tulipaloa, tietojärjestelmäongelmaa, kone- tai laiterikkoa tai muuta vastaavaa tapahtuman tilojen käyttöä estävää tapahtumaa, luonnonmullistusta, maanjäristystä, sotaa tai kapinaa, epidemiaa / pandemiaa, poikkeustilaa, viranomaisen kieltoja ja määräyksiä, työtaistelutoimenpiteitä, työvoiman saatavuuden ongelmia (ml. sairastuminen) tai muuta syytä, jonka vuoksi tapahtuman osallistujien turvallisuus saattaa vaarantua tai joka estää tai olennaisesti hankaloittaa tapahtuman järjestämistä.

Covid-19

Koronavirus voi aiheuttaa muutoksia tapahtuman toteutukseen, johtaa tapahtuman siirtämiseen toiseen ajankohtaan tai peruuttaa koko tapahtuman järjestämisen. Järjestäjä saa harkintansa mukaan vapaasti päättää kyseisistä toimenpiteistä.

Järjestäjä ei vastaa osallistujalle näistä aiheutuvista viivästyksistä, kuluista ja/tai vahingoista. Tapahtuman sisällön muuttuessa, sen peruuntuessa kokonaan tai siirtyessä toiseen ajankohtaan, sovelletaan laskutettujen osallistumismaksujen osalta samoja periaatteita kuin yllä ylivoimaisen esteen osalta on niistä mainittu.

Tapahtuman peruuttaminen vähäisen osallistujamäärän vuoksi

Mikäli osallistujamäärä on alle 150, Järjestäjä voi harkintansa mukaan viimeistään kuukautta ennen peruuttaa koko tapahtuman ja osallistuja peruuttaa oman osallistumisensa. Tässä tapauksessa laskutetut osallistumismaksut palautetaan osallistujalle. Järjestäjä ei korvaa tapahtuman peruuttamisesta mahdollisesti aiheutuneita muita kuluja tai vahinkoja.