Tytti Bruce-Hyrkäs

Head of Carbon Neutrality, Granlund Consulting Oy

Tytti Bruce-Hyrkäs on rakennusalan ilmastovaikutusten ja niiden ohjaamisen johtavia asiantuntijoita. Hän keskittyy työssään erityisesti siihen, kuinka kiinteistö – ja rakennusalan ilmastovaikutuksia voidaan ohjata vaikuttavasti, kustannustehokkaasti ja kilpailuetua luoden aina strategiselta tasolta hankkeiden suunnitteluun ja uusien rakennustuotteiden tuotekehitykseen asti.

Hän on osallistunut laajasti rakennusalan vähähiilisyyden kehittämiseen ja ollut luomassa mm. vähähiilisyyden lainsäädäntötyön pohjana olevaa tiekarttaa, vähäpäästöisyyden arviointimenetelmiä ja yleisimpiä alalla käytettäviä laskentatyökaluja. Hän on auttanut vähentämään yli sadan hankkeen ja rakennustuotteen hiilijalanjälkeä sekä kouluttanut suuren osan suomalaisista hiilijalanjälkilaskennan asiantuntijoista.

Tällä hetkellä hän vastaa Granlundin hiilineutraaliusliiketoiminnasta ja vetää mm. Green Building Council Finlandin hiilineutraalin rakennuksen määritelmätyötä.