Pauliina Pekonen

Neuvotteleva virkamies, Valtiovarainministeriö

Pauliina Pekonen työskentelee valtiovarainministeriössä valtion kiinteistöjen omistuksen, tilojen käytön sekä Senaatti-kiinteistöjen ohjauksen parissa ja vastaa valtion kiinteistö- ja toimitilastrategioiden uudistuksen valmistelusta. Digitalisoituminen ja työnteon tapojen muutos muuttavat valtion hallinnon toimintaa monikanavaiseen ja monipaikkaiseen suuntaan, mikä näkyy vahvasti toimitilojen kehityksessä.