Päivi Puonti

Ennustepäällikkö, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Päivi Puonti on taloustieteen tohtori ja toimii Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA:ssa ennustepäällikkönä. Hän vastaa Suomen talouden ennuste- ja seurantatoiminnasta. Tutkimuksissaan hän on keskittynyt laajoihin raha- ja finanssipolitiikan kysymyksiin, jotka liittyvät niin talouspolitiikan vaikutuksiin, EU-politiikan yksityiskohtiin kuin työntekemisen kannusteisiin. Puontilla on monipuolista työkokemusta rahoitusalalta ja valtionhallinnosta sekä kansainvälisestä toimintaympäristöstä.