Mikko Leinola

Tax Partner, PwC

Mikko Leinola vastaa PwC Suomen veropalveluista kiinteistötoimialalle.

Mikolla on n. 15 vuoden kokemus kotimaisesta ja kansainvälisestä yritysverotuksesta. Hän avustaa säännöllisesti kotimaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia heidän sijoituksissaan kiinteistöihin ja kiinteistörahastoihin Suomeen ja ulkomaille. Mikko on vuosittain mukana lukuisissa yritysjärjestelyissä kiinteistöalalla sekä ostaja- että myyjäpuolen neuvonantajana. Mikko on lisäksi erikoistunut avustamaan rahastomanagereita heidän Suomeen ja Pohjoismaihin sijoittavien kiinteistörahastojen perustamiseen ja toimintaan liittyvissä verokysymyksissä.

Mikko on työskennellyt aikaisemmin PwC:llä Luxemburgissa ja New Yorkissa, verojohtajana NREP:llä sekä Verohallinnossa.