Markus Steinby

Johtaja, Asiakkuudet ja palvelukonseptit, KTI Kiinteistötieto Oy

Markus on työskennellyt kansainvälisesti erilaisten listattujen ja listaamattomien sijoitusten parissa noin kahdenkymmenen vuoden osakeanalyytikkona, pääomasijoittajana sekä vertailu- ja markkinatietopalveluiden tuottajana. Nykyisessä roolissaan Markus vastaa KTI:n asiakkuuksien ja palvelukonseptien johtamisesta tavoitteena parantaa kiinteistösijoittajien kilpailukykyä tiedolla johtamisen avulla ja samalla tukea ja parantaa Suomen kiinteistösijoitusmarkkinan läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta. Markuksen toimintaa asiakkaiden menestyksen tukemiseen ohjaa näkemys luotettavasta markkinatiedosta ja kokonaisvaltainen lähestyminen asiakkaan liiketoimintaan ja sen ajureihin. Työssään Markus seuraa ja osallistuu markkinan ja liiketoimintaympäristön jatkuvaan muutokseen esimerkiksi seminaareissa ja paneelikeskusteluissa, joiden teemana on usein kiinteistösijoittamisen lisäksi vastuullinen toimintapa ja uuden tekniikan hyödyntäminen uusien menestyvien konseptien ja liiketoimintamuotojen luomiseksi.