Jussi Aho

Toimitusjohtaja, Flow Technologies Oy

Jussi on innostunut rakentamisen tuottavuuden ja vastuullisuuden kehittämisestä sekä muutoksen ympärille syntyvän liiketoiminnan kehittämisestä. Jussi rakentaa aktiivisesti kumppanuuksia ja toimia yhteensopivasti toisten toimijoiden kanssa.

Jussi toimii vuodesta 2022 alkaen Flow Technologies Oy:n toimitusjohtajana. Yhtiö syntyi Fira konsernin jakautumisen seurauksena sen jakautuessa rakentamisen tekevään Firaan ja urakoitsijariippumattomasti rakentamisen teknologia- ja palveluratkaisuja kehittävään ja toimittavaan Flow Technologies – yhtiöön. Jussi on yksi Firan perustajista ja toimi pitkään sen toimitusjohtajana sekä nykyisin sen hallituksen jäsenenä.

Jussi toimii myös mm. kahden pörssiyhtiön, Caverion Oyj:n ja EcoUp Oyj:n, hallituksen jäsenenä sekä RIL ry:n hallituksen puheenjohtajana.