Essi Sten

Toimitusjohtaja, Taaleri Kiinteistöt

Essi Sten on Taaleri Kiinteistöjen toimitusjohtaja ja Taaleri Oyj:n johtoryhmän jäsen. Essi on ollut Taalerin palveluksessa vuodesta 2020. Essillä on laaja yli 20 vuoden kokemus kiinteistöalalta. Hän on työskennellyt johtotehtävissä merkittäville kansainvälisille ja kotimaisille kiinteistösijoittajille, kiinteistörahastoille ja kiinteistövarainhoitajille.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Essi toimi Suomen maajohtajana pohjoismaissa toimivassa kiinteistösijoitusyhtiössä Hemfosa Fastigheter AB:ssa. Sitä ennen hän vastasi maajohtajana globaalin kiinteistövarainhoitajan PATRIZIA AG:n Suomen-toiminnoista. Hän on toiminut johtotehtävissä myös suomalaisissa kiinteistösijoitusyhtiöissä Certeum Oy:ssä ja Sponda Oyj:ssä sekä suuressa suomalaisessa asuntosijoitusyhtiössä.

Essillä on oikeustieteiden maisterin tutkinto (OTK/OM) Helsingin yliopistosta sekä Executive Master of Business Administration (EMBA) -tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta (nyk. Aalto-yliopisto).

 

Essi Sten is Managing Director of Taaleri Real Estate and a member of Taaleri Group’s Executive Management Team. Essi has joined Taaleri Plc in 2020. Essi has extensive over 20 years of experience in the real estate industry. She has hold executive positions at several leading international and domestic real estate investors, real estate funds and asset managers.

Before joining Taaleri, Essi had a CEO, Country Head position in Finland for a Nordic real estate investment company Hemfosa Fastigheter AB. Prior to that, she headed all operations of a global Investment Manager PATRIZIA AG as CEO, Country Head and Head of Asset Management in Finland. Essi has also held executive positions in Finnish real estate companies Certeum Ltd, Sponda Plc and in a major residential investment company in Finland.

Essi holds a Master of Laws (OTK/OM) from the University of Helsinki and an Executive Master of Business Administration (EMBA) from the Aalto University / Helsinki School of Economics.