Osallistujat 2022

Osallistujat tekevät Vuosiseminaarin.

Tällä listalla ovat näkyvissä ne osallistujat, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisuun.

Jos haluat muuttaa nimesi näkyvyyden, ole yhteydessä yhteyshenkilöön.

 

Sukunimi
Etunimi
Titteli
Yritys
Aaltonen
Antti
counsel
Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
Aarnio
Antti
Toimitusjohtaja
SATO Oyj
Ahlfors
Tiina
Head of Finance
Cibus Finland Oy Ab
Ahlroos
Vesa
Hankekehitysjohtaja
NCC Suomi Oy
Ahokas
Sami
Hankekehitysjohtaja
Hiedanrannan Kehitys Oy
Ala-Krekola
Janne
Aluepäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Alaharju
Kimmo
Kiinteistöjohtaja
eQ Varainhoito Oy
Alander-Mattila
Satu
Asiakaspäällikkö
Puolustuskiinteistöt
Alastalo
Miikka
Projektinjohtaja
Partners at Noste Oy
Alho
Janne
Hankekehitysjohtaja
NCC Suomi Oy
Alvoittu
Ilkka
Hankekehitysjohtaja
Pohjola Rakennus Oy Suomi
Andelin
Mia
Chief Sustainability Officer
Sweco
Annala
Kimmo
Tulosyksikön johtaja
Skanska Talonrakennus Oy
Antinkari
Jyrki
Hankekehitysjohtaja
Posti Kiinteistöt Oy
Anttinen
Tarmo
Hankekehityspäällikkö
Skanska Oy
Artema
Jussi
Analyytikko
Realone Oy
Auer
Jari
Asiakaspäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Aula
Susanna
Viestintäpäällikkö
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry
Aunio
Niila
Suunnitelujohtaja
Lujatalo Oy
Autelo
Asta
Johtaja, Energia ja vastuullisuus
Granlund Oy
Autio
Antti
Myyntijohtaja, Osakas
Raksystems
Backlund
Jani
Liiketoimintajohtaja
Ruukki Construction Oy
Bevz
Anna
CEO
Bolder Development Oy
Eestilä
Iiris
CIO Finland
Cibus Nordic Real Estate Ab
Ek
Klaus
CCO
R8 Technologies OÜ
Ekman
Juha
Head of Real Estate Management
Telia Finland
Ekokoski
Vesa
Johtaja, pääkaupunkiseutu
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Ekström
Michael
Vuokraus- ja markkinointijohtaja
Skanska CDF Oy
Elo
Sakari
Johtaja, rakennuttaminen
Kansallis-yhtiöt
Elo
Tommi
Partner
Asianajotoimisto Merilampi Oy
Elston-Hämäläinen
Eva
Lakimies
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry
Eskelinen
Tommi
Liiketoimintapäällikkö, Infra Hankekehitys
Ramboll Finland Oy
Eteläpelto
Henri
Senior Asset Manager
Cibus Nordic Real Estate Ab
Fabritius
Kasper
Myynti- ja markkinointipäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Fager
Johan
Senior Advisor
Ecorum Oy
Gagneur
Anna
Customer Journey Director
Halton Oy
Gramén
Pia
Toimitusjohtaja
Kiinteistötyönantajat ry
Haigh
Katariina
Hankekehitysjohtaja
Asuntosäätiö
Hakala
Erkki
Johtaja
Catella Property Oy
Hakala
Karoliina
Ympäristöpäällikkö
Pohjola Rakennus Oy Suomi
Hakkarainen
Kalle
Senior Associate
Asianajotoimisto Krogerus Oy
Halonen
Petri
Asiakkuusjohtaja
ISS Palvelut
Hanhijärvi
Heidi
Asset Manager
Hemsö
Hannelius
Riikka
Talous- ja hallintojohtaja
Hiedanrannan Kehitys Oy
Harjula
Jani
Aluejohtaja
R4 Korjausurakointi Oy
Hartikainen
Unto
Rakennuttamis- ja kehitysjohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Hasko
Maiju
Myyntijohtaja
Franz design Oy
Hautakoski
Timo
Asiakkuusjohtaja
Sweco Finland Oy
Hautala
Kirsi
Toimitusjohtaja
RALA
Hautala
Jani
Asiakkuuspäällikkö
PHM Group Oy
Hedvall
Kaj
Strategiajohtaja
Senaatti-kiinteistöt
Heikkilä
Markus
Kiinteistökehityspäällikkö
Marvea Oy
Heikkinen
Mikko
Sales Manager
Rapal
Heiskanen
Erja
Liiketoimintajohtaja Siivous ja tukipalvelut
L&T Siivous Oy
Heiskanen
Timo
Toimialapäällikkö, projektijohtaja
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Hentilä
Sami
Toimitusjohtaja
Intecon Oy
Henttonen
Riikka
Marketing and communications manager
Castellum
Herajärvi
Mikko
Business Controller -ryhmän päällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Hiltunen
Harri
Toimitusjohtaja
Suomen Kiinteistöliitto ry
Himanka
Jouni
Kiinteistöpäällikkö
Posti Kiinteistöt Oy
Hintikka
Kari
Head of Real Estate
Sanoma Media Finland Oy
Hirvelä
Jussi
Tietohallintojohtaja
Senaatti-kiinteistöt
Hirvensalo
Hannu
Liiketoimintajohtaja
Pohjola Rakennus Suomi Oy
Hoikkala
Joonas
Asiantuntija
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
Hopeavirta
Riku
Aluepäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Hulkkonen
Anu
Asset Manager
NREP Oy
Huuppola
Ville
Projektipäällikkö, Tontinhankinta
Fira Rakennus Oy
Hyttinen
Rolf
Advisor
Ecorum Oy
Hyttinen
Petri
Johtaja
Ramboll CM OY
Hyvärinen
Markku
Asiakkuusjohtaja
Suomen Talokeskus Oy
Hyvönen
Teemu
Kehitysjohtaja, Kiinteistöt
VR-Yhtymä Oy
Häkkinen
Sami
Yksikönjohtaja
Consti Korjausrakentaminen Oy
Hämäläinen
Jose
Toimitusjohtaja
R4 Korjausurakointi Oy
Hämäläinen
Ilmari
Hankekehitysjohtaja
Hartela Etelä-Suomi Oy
Häyrynen
Jenna
Investment Associate
NREP Oy
Ikonen
Erkki
Hankejohtaja
Pohjola Rakennus Oy Suomi
Ilkka
Jarkko
Johtaja hankekehitys toimitilat
YIT Suomi Oy
Illikainen
Jarkko
Myyntijohtaja
PHM Group Oy
Isoranta
Timo
Toimitusjohtaja
FMC Laskentapalvelut Oy
Jaakko
Kerola
Sales Director
Nordic BIM Group Finland
Jaakola
Juha
Liiketoimintajohtaja
KVA Arkkitehdit Oy
Jaakola
Pia
Asiakkuusjohtaja
Hoas, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö
Jalava
Mikko
Myyntijohtaja
Lehto Asunnot Oy
Jalkanen
Marko
Aluepäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Jansson
Joakim
Partner
Asianajotoimisto Krogerus Oy
Jantunen
Pauli
Toimitusjohtaja
Gravicon oy
Jerima
Martina
Hankekehityspäällikkö
Rakennusliike Lapti Oy
Jeromaa
Jani
Ylläpitopäällikkö
Turun Teknologiakiinteistöt Oy
Joensuu
Jukka
Hankekehitys- ja markkinointipäällikkö
Ruukki Construction Oy
Jokela
Kalle
Hankekehitysjohtaja
Skanska CDF Oy
Jokela
Maija
Toimitusjohtaja
Ramboll Finland Oy
Jokinen
Valtteri
Head of Valuation
Colliers Finland Oy
Jokio
Tomi
Kiinteistöjohtaja
YH Kodit
Jukola
Tomi
Liiketoimintajohtaja
Pohjola Rakennus Oy Suomi
Juolevi
Timo
Rakenuttajapäällikkö
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Justen
Tiina
Kauppakeskusjohtaja
Porin Puuvilla Oy
Juutinen
Janne
Riskianalyytikko
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Juvonen
Anssi
Myyntipäällikkö
Adven Oy
Jänkälä
Ari-Matti
Yksikönjohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Jäntti
Jari
Head of Retail
Renium Advisors Oy
Järvinen
Mikko
Toimialajohtaja
Senaatti-kiinteistöt
Järvinen
Jouni
Myyntipäällikkö
RPT Byggfakta Oy
Jääskeläinen
Jani
Hankepäällikkö
VR Yhtymä OyJ
Jäätvuori
Liisa
Vastuullisuus- ja laatujohtaja
A-Insinöörit Oy
Kainulainen
Jusu
Liiketoimintajohtaja, hankekehitys
WasaGroup Oy
Kaiser
Anne
Vastuullisuuspäällikkö
Saint-Gobain Finland Oy
Kaivanto
Keijo
Asianajaja
Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy
Kakkola
Petteri
Senior Account Director
Taskut Communications Oy
Kaleva
Hanna
Toimitusjohtaja
KTI Kiinteistötieto Oy
Kallio
Juuso
Toiminnanjohtaja
Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry
Kammonen
Jaakko
Toimitusjohtaja
Espoon Asunnot Oy
Kananen
Janne
Aluejohtaja
Sweco PM
Kanerva
Jaakko
Asianajaja
Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy
Kanerva
Timo
Yhteiskuntavastuujohtaja
Puolustuskiinteistöt
Kangas
Helena
Head of Office Leasing
Trevian Asset Management Oy
Kankaansyrjä
Kaisa
Account Director
Colliers Finland Oy
Kankare
Jannika
Associate Director
Northern Horizon Capital AIFM Oy
Kanner
Heidi
Hankekehityspäällikkö
Peab Oy
Karaus
Tapio
Partner
Ecorum Oy
Karhu
Juhani
Toimialajohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Kari
Valtter
Toimitusjohtaja
Ramboll CM Oy
Karike
Tim
Head of PR & Media Relations
Sweco Finland Oy
Karjaluoto
Miikka
Aluejohtaja
SATO Oyj
Karlsson
Robert
Director
Catella Asset Management Oy
Karlsson
Mika
Toimitusjohtaja
Kruunuasunnot Oy
Kaunismäki
Hele
Palvelujohtaja
Turun Teknologiakiinteistöt Oy
Kaunisvirta
Lauri
Johtaja, Asiakkuudet ja myynti
Fira Rakennus Oy
Keinänen
Jyrki
Toimitusjohtaja
A-Insinöörit Oy
Kekki
Kaisa
Johtaja, Hankekehitys
Skanska Oy
Kekkonen
Veijo
Hankekehityspäällikkö
Consti Korjausrakentaminen Oy
Kero
Jukka
Pääekonomisti
Suomen Kiinteistöliitto ry
Keskinen
Aaro
Project Manager
Posti Kiinteistöt Oy
Ketola
Karoliina
Rakennuttajapäällikkö
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Ketola
Janne
Toimitusjohtaja
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Kettunen
Jukka
Kaupunkikehitysjohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Kivimäki
Janne
Hankekehityspäällikkö
Pohjola Rakennus Oy Suomi
Knape-Rytkönen
Krstina
Senior Asset Manager
Catella Asset Management Oy
Kokkonen
Sami
Johtaja, asuntokorjaukset
Fira Rakennus Oy
Kokkonen
Eero
Yksikönpäällikkö
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy
Komulainen
Mikael
Investment Development Associate
NREP Oy
Konsti
Kati
Investment Manager
Pontos
Koponen
Lasse
Asiakkuusjohtaja
Puolustuskiinteistöt
Korhonen
Vili
Tilannekuva-asiantuntija
Sweco PM
Korhonen
Tarja
Toimitusjohtaja
Matinkylän Huolto Oy
Korjus
Simo
Asset Manager
Logicor Oy
Koro-Kanerva
Mia
Toimitusjohtaja
Isännöintiliitto
Korpela
Topi
Myyntijohtaja
Granlund Oy
Korte
Pasi
Asiakkuusjohtaja
Maakuntien tilakeskus
Koskela
Mirva
Projektipäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Koskela
Riikka
Ryhmäpäällikkö
Granlund Oy
Koskela
Tarja
Asset manager
VARMA
Koskinen
Pekka
Aluepäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Koskipalo
Jarkko
Yksikönjohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Kosonen
Marjo
Sijoittajamyyntijohtaja
Pohjola Rakennus Oy Suomi
Kotaniemi
Miika
Johtaja
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry
Koutonen
Kalle
Transaktioanalyytikko
Hemsö Yhteiskuntakiinteistöt Oy
Kovanen
Mika
Johtaja, Smart & Sustainable Buildings
Ramboll Finland Oy
Kronström
Katri
Aluepäällikkö
Kojamo Oyj
Kujanpää
Juha-Matti
Tulosyksikön johtaja
Skanska Talonrakennus Oy
Kujanpää
Kari-Pekka
Hankekehityspäällikkö
Pohjola Rakennus Oy Suomi
Kulkki
Anna
Director, Investment & Asset Management
Taaleri Kiinteistöt Oy
Kuoppamäki
Anu
Yksikönjohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Kurki
Matti
Kaupunkikehitysjohtaja
AFRY Finland Oy
Kuronen
Matti
Liiketoimintajohtaja
Pohjola Rakennus Oy Suomi
Kurunmäki
Kimmo
Johtaja
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli
Kylliäinen
Mikko
Yksikönjohtaja
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Kyllönen
Irma
Projektipäällikkö, tilaratkaisut
Senaatti-kiinteistöt
Kyllönen
Martta
Investment Development Manager
NREP Oy
Kähärä
Kristofer
Myyntiryhmäpäällikkö
RPT Byggfakta oy
Käkönen
Heikki
Johtaja
AINS Investment Oy
Kärnä
Leon
Varatoimitusjohtaja
Marvea Oy
Kärpänen
Ari
Myyntijohtaja
RPT Byggfakta Oy
Könnö
Markku
Yksikönjohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Köykkä
Atte
toimitusjohtaja
Salo IoT Park Oy
Laakeristo
Ilkka
Yksikönjohtaja
Peab Oy
Lagus
Lasse
Partner
Linkup Oy
Lahikainen
Mari
Myyntipäällikkö
EcoReal Oy
Laine
Topi
Johtaja, Asuntorakentaminen
Fira Rakennus Oy
Lamminpää
Sanna
Director
Colliers Finland Oy
Lasaroff
Miia
Hankekehityspäällikkö
Pohjola Rakennus Oy Suomi
Latvala
Jukka
Toimitusjohtaja
Maakuntien tilakeskus Oy
Laurikainen
Jyrki
Toimitusjohtaja
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry
Lehtinen
Mikko
Toimitusjohtaja
Turun Teknologiakiinteistöt Oy
Lehtiö
Riku
Rakennuttajapäällikkö
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Lehtonen
Tero
CEO, Finland
JLL
Lehtonen
Arja
Johtaja
Catella Property Oy
Lehtonen
Katri
Senior Director
Jones Lang LaSalle Finland Oy
Leinonen
Mikko
Toimitusjohtaja
Hiedanrannan Kehitys Oy
Leivo
Pia
Turvallisuuspalveluryhmän päällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Leppä
Arimo
Operatiivinen johtaja
eQ Varainhoito Oy / kiinteistösijoitukset
Leppänen
Mikko
Tekninen johtaja, Infra Länsi
Ramboll Finland Oy
Liikanen
Juha
Account Director
EnerKey
Liimatainen
Marko
Toimitusjohtaja
Renor Oy
Lindborg
Pia
Director, Real Estate
A. Ahlström Kiinteistöt Oy
Lindeberg
Peter
Liiketoimintajohtaja
Peab Kiinteistökehitys Oy
Lindholm
Jukka
Kiinteistökehityspäällikkö
Lujatalo Oy
Lindholm
Susanna
Myyntikoordinaattori
SRV
Lindholm
Anu
Key Account Manager
Colliers Finland Oy
Lindström
Jani
Liiketoimintajohtaja, Kiinteistöjen ylläpitopalvelut
L&T Kiinteistöhuolto Oy
Lipponen
Mikko
Aluejohtaja
YH Kodit Oy
Loitto
Elisa
Business Director
Trevian Asset Management Oy
Loponen
Sari
Johtava kustannusasiantuntija
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Louekoski
Pia
Johtaja, myynti
KTI Kiinteistötieto
Louko
Antti
Toimitusjohtaja
Catella Property Oy
Lähdesniemi
Heikki
Kehitysjohtaja
YIT Suomi Oy
Maaninen
Ari
Johtaja, tietopalvelu ja tietohallinto
Maakuntien tilakeskus Oy
Maila
Lauri
Technical Director
Castellum
Makkonen
Jyrki
Johtaja
Matinkylän Huolto Oy
Mallius
Jyrki
Johtaja
Ramboll CM OY
Mannila
Toni
Maajohtaja
PHM Group Oy
Manninen
Pekka
Kehityspäällikkö
Vastuu Group Oy
Marin
Terhi
Viestintäjohtaja
Turun Teknologiakiinteistöt Oy
Mattila
Ville
Tekninen Kiinteistöpäällikkö
Porin Puuvilla Oy
Mattsson
Otto
Toimitusjohtaja
Kiinteistömedia Oy
Maunu
Jarmo
Myyntijohtaja
Adven Oy
Melama
Saara
Suunnittelujohtaja
Hiedanrannan Kehitys Oy
Mikala
Markku
Senior Asset Manager
Logicor Oy
Mikkola
Mika
Asset manager
Cobbleyard Real Estate Oy
Moreau
Riikka
Head of Finland
Northern Horizon Capital AIFM Oy
Murole
Juuso
Salkunhoitaja
OP Kiinteistösijoitus Oy
Muurinen
Aleksi
Toimitusjohtaja
RTC Vahanen Turku Oy
Mäenpää
Heikki
Rakennuttajapäällikkö
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Mäkelä
Sini
Lakiasiainjohtaja
WasaGroup Oy
Mäkelä
Katariina
Viestintäpäällikkö
Kiinteistötyönantajat ry
Mäkelä
Marko
Myyntijohtaja
Visma Real Estate Oy
Mäkelä
Torsti
Johtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Mäki
Kimmo
Projektijohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Mäki-Lohiluoma
Ulla
Toimitusjohtaja
VP Facilities Oy Ab
Mäkiaho
Markku
Toimitusjohtaja
OP Kiinteistösijoitus Oy
Mäkinen
Jukka
Toimialajohtaja
Consti Korjausrakentaminen Oy
Mäkinen
Tutta
Team Lead Officer
Newsec Advisory Finland Oy
Mäkinen
Marita
Johtaja, Rakennetekniikka
Ramboll Finland Oy
Määttänen
Pekka
Johtava asiantuntija / TJ
Vahanen Environment Oy
Naamanka
Jaakko
Yksikönjohtaja
Sweco PM
Niemelä
Ossi-Mikko
Rakennuttamisjohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Niemelä
Simo
Kiinteistöjohtaja
Renor Oy
Niemi
Sami
Kehityspäällikkö
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
Nieminen
Arto
Managing Director, Finland
Nordic BIM Group Finland Ab
Niikko
Aappo
Technical Manager
Trophi Management Finland Oy
Niittylä
Atte
Toimitusjohtaja
Hoivatilat Oyj
Niittyniemi
Minna
Aluejohtaja
Senaatti-kiinteistöt
Niitynpää
Antti
Toimialajohtaja
Lassila & Tikanoja Oyj, Kiinteistöpalvelut
Nordberg
Antton
Director
Renium Advisors Oy
Nurminen
Janne
Managing Partner
Ecorum Oy
Oja
Kari
Kiinteistöpäällikkö
Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj
Oksanen
Pasi
Asiakkuus- ja myyntijohtaja
Granlund Oy
Olsbom
Kai
Operatiivinen johtaja
RTK-Palvelu Oy
Ortju
Petri
Toimitusjohtaja, projektijohtaja
DUCO Rakennuttaja Oy
Paakkari
Tauno
Asiakkuusjohtaja
KONE Hissit Oy
Pahkala
Timo
Toimitusjohtaja
WasaGroup Oy
Paju
Ilkka
Toimitusjohtaja
Kansallis-yhtiöt
Palmroth
Markus
Hankekehitysjohtaja
Kansallis-yhtiöt
Palmu
Jyrki
Myynti- ja markkinointijohtaja
Rakennuslehti
Patja
Kai
Managing Director
Rapal Oy
Peisa
Annina
Toimialajohtaja, Kiinteistöt ja rakentaminen
Ramboll Finland Oy
Perhola
Kai
Kiinteistökehityspäällikkö
VR-Yhtymä Oy
Pietilä
Ville
Tietomalliasiantuntija
Nordic BIM Finland Oy
Pihlajaniemi
Jari
Toimialajohtaja
RTK-Palvelu Oy
Piispala
Sami
Business Performance Manager
Posti Kiinteistöt Oy
Pipatti
Pasi
Erityisasiantuntija
Senaatti-kiinteistöt
Piri
Tapani
Osakas, kiinteistösijoitukset
Aktiivitilat AM Oy
Pitkänen
Ilkka
Toimitusjohtaja
AVIA Real Estate Oy
Pitkänen
Saila
Asiakaspäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Pitkänen
Anu
CEO
Taskut Communications Oy
Pitkänen
Antti
Real Estate Director
Conficap Oy
Porkka
Petri
Asiakkuusryhmän päällikkö, toimitilajohtaminen
Senaatti-kiinteistöt
Posti
Jukka
Yksikönjohtaja
Sweco PM Oy
Pouttu
Jari
Senior Transaction Manager
Deas Asset Management Finland Oy
Puhakainen
Elina
Senior Corporate Banker
Aktia
Puhakainen
Sanna
Head of Deas Asset Management Finland
Deas Asset Management Finland Oy
Pulli
Niko
Toimitusjohtaja
Technopolis Holding Oyj
Puumalainen
Niina
Kiinteistökehitysjohtaja
AVIA Real Estate Oy
Raiski
Seppo
Yksikönjohtaja, DI
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Raitanen
Juha
Toimitusjohtaja
Visma Real Estate Oy
Rajakallio
Ville
Hankekehitysjohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Rajaniemi
Mari
Johtaja, hiilineutraalisuus
EcoReal Oy
Ramberg
Frans
Investment Manager
NREP Oy
Rantanen
Perttu
Johtaja, palveluprosessit
KTI Kiinteistötieto Oy
Rantatupa
Nuutti
Johtaja, kauppapaikat ja kauppiastoiminnot
Kesko Oyj
Rantonen
Ahti
johtaja
Vahanen Suunnittelupalvelut Oy
Raunama
Tapio
Hankekehitysjohtaja
Sweco
Rautio
Kati
Asiakkuusjohtaja
Sweco
Rautiola
Risto
Aluejohtaja
Senaatti-kiinteistöt
Reinikainen
Ville
Liiketoiminnan kehitysjohtaja
Granlund Oy
Riihimäki
Johanna
Myyntipäällikkö
Finnpark Pysäköinti Oy
Rimon
Jonatan
Toimitusjohtaja
Rinkinen
Marko
Aluejohtaja
Peab Oy
Ripatti-Jokela
Reetta
Työympäristöyksikön päällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Roiha-Muilu
Mervi
Kiinteistöpäällikkö
Kela
Ronni
Ruut
yksikönjohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Rosenberg
Olli
Kiinteistöjohtaja
Turun Teknologiakiinteistöt Oy
Routama
Miikka
Toimitusjohtaja
Marvea oy
Rouvinen
Marko
Myyntijohtaja
Consti Talotekniikka Oy
Rummukainen
Katja
Leasing and Account Manager
Castellum
Rytkönen
Janne
Toimitusjohtaja
EcoReal Oy
Räsänen
Ari
Johtaja
Linnan Kehitys Oy
Saanisto
Tero
Toimialajohtaja
Lujatalo Oy
Saarela
Marika
Investment Manager
OP Kiinteistösijoitus Oy
Saarinen
Oskari
Projektipäällikkö
Hartela Etelä-Suomi Oy
Saarinen
Antti
Hankejohtaja
Pohjola Rakennus Oy Suomi
Saarinen
Petri
kiinteistöjohtaja
Kruunuasunnot Oy
Saastamoinen
Hannu
Toimitusjohtaja
Samla Capital
Sainio
Rami
Kaupallinen johtaja
RTK-Palvelu Oy
Sainomaa
Jussi
Aluejohtaja
Skanska Talonrakennus Oy
Sairanen
Susanna
Myynti- ja asiakkuusjohtaja
Granlund Oy
Salla
Mikko
Head of Asset Management
Hemsö Yhteiskuntakiinteistöt Oy
Salmenpohja
Maaria
Yhtiölakimies
Turun Teknologiakiinteistöt Oy
Salmi
Tero
Projektijohtaja
AVIA Real Estate Oy
Salminen
Esa
Johtava asiantuntija
Vahanen Environment Oy
Savolainen
Juha
Liiketoimintajohtaja
Raksystems Insinööritoimiston Oy
Schmidt
Tuija
Kehitysjohtaja
Lujatalo Oy
Schrey
Laura
Kiinteistökehityspäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Serenius
Mirja
Tulosyksikön johtaja
Skanska Talonrakennus Oy
Sianoja
Sanna
Toimitusjohtaja
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Siegberg
Laura
Ylläpitoryhmän päällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Sihvonen
Emmi
Kiinteistökehityspäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Siika-aho
Antti
Yhteiskuntasuhdepäällikkö
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry
Silvennoinen
Janne
Johtava Kustannusasiantuntija
FMC Laskentapalvelut Oy
Simola
Hannu
Head of Real Estate Maintenance
Posti Kiinteistöt Oy
Sipilä
Risto
Asianajaja
Bird & Bird Asianajotoimisto Oy
Sipilä
Teemu
Vice President, Property Management
Colliers Finland Oy
Sipiläinen
Miska
Rakennuttapäällikkö
Hartela Etelä-Suomi Oy
Sirenne
Simo
Kiinteistöjohtaja
Kiinteistö Oy Opetustalo
Sivula
Sami
Liiketoiminnan kehityspäällikkö
Skanska CDF Oy
Sjöblom
Ulla
Talousjohtaja
Turun Teknologiakiinteistöt Oy
Sjöholm
Dinah
Leasing and account manager
Castellum
Skovbjerg
Julia
Asiakkuusjohtaja
Turun Teknologiakiinteistöt Oy
Soots
Urmas
Tulosyksikön johtaja
Skanska Talonrakennus Oy
Sormunen
Petri
Hankekehitysjohtaja
Skanska Talonrakennus Oy
Soutamo
Mikko
Johtava asiantuntija
KTI Kiinteistötieto Oy
Sten
Essi
Toimitusjohtaja
Taaleri Oyj, Taaleri Kiinteistöt
Suhonen
Ville
Osakas
Cushman & Wakefield
Suhonen
Nina
Vuokrauspäällikkö
Posti Kiinteistöt Oy
Sundell
Tuomas
Myyntijohtaja
Hartela Etelä-Suomi Oy
Suojoki
Anne
Hankekehityspäällikkö
YIT Suomi Oy
Suomela
Martti
Hallituksen puheenjohtaja
Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy
Suomela
Elina
Hankekehityspäällikkö
Pohjola Rakennus Oy Suomi
Säynätkari
Antti
Toimitusjohtaja
Skanska CDF Oy
Södervall
Reima
CEO
Trevian Asset Management Oy
Tainio
Jari
Aluejohtaja, Häme-Pirkanmaa
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Taipale
Teijo
Toimitusjohtaja
Metripe Oy
Talja
Ari
Toimitusjohtaja
Exilion Management Oy
Tanhuanpää
Jussi
Kiinteistökehitysjohtaja
Lujatalo Oy
Tarri
Mikko
Yksikönjohtaja
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Tenhola
Mikko
Toimitusjohtaja
Newsec Advisory Finland Oy
Tenhunen
Antero
Salkunhoitaja
OP Kiinteistösijoitus Oy
Tenhunen
Anni
Portfolio Manager
Trevian Asset Management Oy
Tiensuu
Tuomas
Senior Attorney
Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
Timonen
Mari
Talousjohtaja
YH Kodit Oy
Toivanen
Erik
Development Manager
Conficap Oy
Tomminen
Nikke
Projektipäällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Tomperi
Ilkka
EVP, Property Development
YIT Suomi Oy
Tomula
Päivi
Kiinteistösijoitusjohtaja
Pontos Group
Toroi
Teemu
Toimitusjohtaja
TPI Control Oy
Toropainen
Antti
Investment Manager
NREP Oy
Tuimala
Jarno
Toimitusjohtaja
Kiinko
Tulikoura
Siri
Managing Director
CBRE Finland Oy
Tulokas
Teppo
Johtaja, LVIA-tekniikka
Ramboll Finland Oy
Tuomela
Antti
Yksikönjohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Tuominen
Janne
Toimitusjohtaja
YH Kodit Oy
Tuorila
Minna
Myyntijohtaja
Lassila & Tikanoja Oyj, Kiinteistöpalvelut
Turku
Petri
Aluejohtaja
Senaatti-kiinteistöt
Turunen
Markku
Regional Director
Newsec Advisory Finland Oy
Törnqvist
Jari
Rakennuttamisjohtaja
Lujatalo Oy
Töyli
Olavi
Johtava asiantuntija
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
Uotila
Juha
Kiinteistö- ja kaupunkikehitysjohtaja
Lujatalo Oy
Valtari
Juha
Toimialajohtaja
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Valtonen
Mika
-
Valtonen
Rami
Johtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Varis
Markku
Maajohtaja
Sweco Finland Oy
Varjonen
Saija
Suunnittelujohtaja, DI
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Varjonen
Juha-Matti
Investment Development Manager
NREP Oy
Vatanen
Laura
Toimitusjohtaja
Partners at Noste Oy
Vehmaskoski
Teemu
Toimitusjohtaja
Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy
Viiperi
Markus
Toimitusjohtaja
Franz design Oy
Viita
Olli
Hankekehitysjohtaja
SRV
Viitala
Jan
Tuotantopäällikkö
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Virta
Tapio
Yksikönjohtaja, projektijohto ja rakentaminen (PJP)
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Virta
Lasse
Liiketoimintapäällikkö
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Virta
Kari
Toimitusjohtaja
Retta Group Oy
Virtala
Samuli
Aluejohtaja, Turku
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Virtanen
Kimmo
Kiinteistöryhmän päällikkö
Senaatti-kiinteistöt
Vuolle
Tiia
Rahastonhoitaja
S-Pankki Pääomarahastot Oy
Warelius
Christina
Projektinjohtaja
Bolder Development Oy
Warsta
Matias
Toimitusjohtaja
Puolustuskiinteistöt
Wrangell
Samuli
Ylläpitopäällikkö
Helsingin Diakonissalaitos
Ylhäinen
Jouni
Tulosyksikön johtaja
Sweco Talotekniikka Oy
Yli-Rantala
Marko
Rakennuttamisjohtaja
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
Yli-Säntti
Jaakko
Toimialajohtaja
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy
Ämtö
Jarkko
Toimitusjohtaja
Posti Kiinteistöt Oy
Öster
Magnus
Director
Renium Advisors Oy